Liikumme ja ratsastamme aina oman kehomme kautta -meillä on jokaisella oma luinen rakenteemme erilaisine mittasuhteineen.

Reisiluut

Luiden pituus vaihtelee jo koon mukaan, mutta myös luiden pituudet suhteessa toisiinsa ovat erilaiset. Yhdellä ratsastajalla on pitkä reisiluu ja lyhyt sääriluu, kun taas toisella on lyhyt reisiluu ja pitkä sääriluu. Jalkojen kulmat aiheuttavat vipuvarsia suhteessa toisiinsa ja näin ollen heijastuvat jalan paikkaan ja lantion asennon kautta koko selkärankaan, joka ottaa vastaan hevosen liikettä. Miten tämä vaikuttaa ratsastukseen?

Sama luiden pituuksien muodostama ero on käsien luissa, eri ihmisillä on täysin erimittaiset luut olkapään ja kyynärpään välillä sekä kyynärpään ja nyrkin välillä, jotka myös muodostavat linjat ja kulmat kohti hevosen suuta ohjan kautta. Voiko ratsastaja pitää käsiään samassa paikassa sään molemmin puolin ja tietyllä korkeudella? Jos käsien luiden linjat asettuvat vääriin kulmiin on ratsastajan vaikea seurata hevosen liikettä kädellä eteenpäin, vaan liike suuntautuu helpommin taakse, ylös tai alas. Tähän vaikuttaa myös hevosen koko ja kaulan pituus.

Ratsastajan lantion asento vaikuttaa aina hevosen liikkeeseen. Ja istuntahan on yksi tärkeimmistä avuistamme vaikuttaa. Lantio on luinen kehikko, jossa hyvin pientä joustoa tuottaa si-nivel ja häpyluuliitos, muita joustavia osia lantiossa ei olekaan. Tällöin liike tulee reisiluunpäiden liikkeestä lonkkakuopissaan nilkkanivelen ja polvinivelen kautta, sekä selkärangasta. Mikä on selkärankasi liikkuvuus ja voima vaikuttaa lantiosi liikkeeseen? Tunnistatko omasta kehostasi reisiluun pään liikkeen lonkkakuopassa keskipisteensä kautta? Reisiluunpään rakenne ja paikka sekä lantiomme rakenne vaikuttavat siihen miten löydämme asentomme hevosen selässä. Reisiluuhun tulee aina aukikierto istuessamme hevosen selässä, mutta se miten aukikierto tapahtuu vaikuttaa taas lantion asentoon. Lantion asentoon vaikuttaa lantionrakenne, reisiluunkuopan paikka ja asento suhteessa hevosen ja satulan leveyteen sekä hevosen liikkeen suuruuteen.

Lantio

Lantio on jokaisella ihmisellä erilainen ja reisiluunpäät kiinnittyvät lantioon täysin eritavalla ja erilaisissa kulmissa. Kuten kuvista voit huomata.

Lonkkapic-5-1024x682

Voiko liike kahdella ratsastajalla tulla samalla tavalla ja samassa asennossa läpi kehon? Ei mitenkään!

Elämämme aikana hankitut lihaskireydet vetävät myös luita pois kehomme optimiasennosta, esim. jalkojen lihasten kireys ja lihasten epätasapaino vaikuttavat tapaamme liikkua ja ratsastaa, vaikuttaen lantion ja selkärangan asentoon hevosen selässä. Puhumattakaan ryhdin vaikutuksesta ratsastusasentoon. Ryhti vaikuttaa suoraan myös käsiemme ja jalkojemme asentoon, muuttaen niiden kulmia suhteessa rintakehään ja lantioon. Ratsastamme siinä kehossa jossa päivittäin elämme, emme voi ottaa kaapista mukaan ratsastuskehoa joka toimisi jotenkin paremmin…

Ratsastajan istunnan voisi ajatella olevan vipuvarsien liikettä suhteessa toisiinsa, kun vipuvarret ovat oikeassa kulmassa toisiinsa nähden liikkeeseen mukautuminen ja vaikuttaminen on helpompaa, kun luut linjautuvat oikein voivat myös lihakset aktivoitua oikein. Luiden asentoon vaikuttavat paljon lihaskireydet, lihasepätasapaino, syvienlihasten  voima ja aktivoituminen.

Haasteena onkin löytää jokaisen ratsastajan kehosta asento jossa luiden asento tukee ratsastajaa ja auttaa hevosta liikkumaan paremmin. Tämä vaatii ratsastajalta oman kehon tuntemusta, sekä opettajilta ja valmentajilta ymmärrystä kehonmittasuhteiden vaikutuksesta kokonaisuuteen, onhan tavoitteenamme aina hyvässä asennossa istuva ratsastaja joka mukautuu pehmeästi hevosen liikkeeseen.

Liikumme luilla, lihakset tukevat ja liikuttavat luita – tai estävät niitä liikkumasta!

Sanna Siekkinen
Method Putkisto Huippuliikkuja ohjaaja ja ratsastuksen opettaja.